Prosodic and Voice Quality Cross-Language Analysis of Storytelling Expressive Categories Oriented to Text-To-Speech Synthesis

Durant segles, la interpretació oral de contes i històries ha sigut una tradició mundial lligada a l'entreteniment, la educació, i la perpetuació de la cultura. En les últimes dècades, alguns treballs s'han centrat en analitzar aquest estil de parla ric en matisos expressius caracteritzats...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Montaño Aparicio, Raúl (-)
Corporate Author: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Electrònica i Informàtica La Salle (-)
Other Authors: Alías Pujol, Francesc, dir (Conductor)
Format: Thesis
Language:Inglés
Published: [Barcelona] : Universitat Ramon Llull 2016
Subjects:
Online Access:Accés lliure
See on Biblioteca Universitat Ramon Llull:https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991009635024906719
Description
Summary:Durant segles, la interpretació oral de contes i històries ha sigut una tradició mundial lligada a l'entreteniment, la educació, i la perpetuació de la cultura. En les últimes dècades, alguns treballs s'han centrat en analitzar aquest estil de parla ric en matisos expressius caracteritzats per determinats patrons acústics. En relació a això, també hi ha hagut un interès creixent en desenvolupar aplicacions de contar contes, com ara les de contacontes interactius. Aquesta tesi està orientada a millorar aspectes claus d'aquest tipus d'aplicacions: millorar la naturalitat de la parla sintètica expressiva a partir d'analitzar la parla de contacontes en detall, a més a més de proporcionar un millor llenguatge no verbal a un avatar parlant mitjançant la sincronització de la parla i els gestos. Per aconseguir aquests objectius és necessari comprendre les característiques acústiques d'aquest estil de parla i la interacció de la parla i els gestos. Pel que fa a característiques acústiques de la parla de contacontes, la literatura relacionada ha treballat en termes de prosòdia, mentre que només ha estat suggerit que la qualitat de la veu pot jugar un paper important per modelar les subtileses d'aquest estil. En aquesta tesi, el paper tant de la prosòdia com de la qualitat de la veu en l'estil indirecte de la parla de contacontes en diferents idiomes és analitzat per identificar les principal categories expressives que la composen i els paràmetres acústics que les caracteritzen. Per fer-ho, es proposa una metodologia d'anotació per aquest estil de parla a nivell de oració basada en modes de discurs dels contes (mode narratiu, descriptiu, i diàleg), introduint a més sub-modes narratius. Considerant aquesta metodologia d'anotació, l'estil indirecte d'una història orientada a una audiència jove (cobrint versions en castellà, anglès, francès, i alemany) és analitzat en termes de prosòdia i qualitat de la veu mitjançant anàlisis estadístics i discriminants, després de classificar els àudios de les oracions de la història en les seves categories expressives. Els resultats confirmen l'existència de les categories de contes amb diferències expressives subtils en tots els idiomes més enllà dels estils personals dels narradors. En aquest sentit, es presenten evidències que suggereixen que les categories expressives dels contes es transmeten amb matisos expressius més subtils que en les emocions bàsiques, després de comparar els resultats obtinguts amb aquells de parla emocional. Els anàlisis també mostren que la prosòdia i la qualitat de la veu contribueixen pràcticament de la mateixa manera a l'hora de discriminar entre les categories expressives dels contes, les quals son expressades amb patrons acústics similars en tots els idiomes analitzats. Cal destacar també la gran relació observada en la selecció de categoria per cada oració que han fet servir els diferents narradors encara quan, que sapiguem, no se'ls hi va donar cap indicació. Per poder traslladar totes aquestes categories a un sistema de text a parla basat en corpus, caldria enregistrar un corpus per cada categoria. No obstant, crear diferents corpus ad-hoc esdevé un tasca molt laboriosa. En la tesi, s'introdueix una alternativa basada en una metodologia d'anàlisi orientada a síntesi dissenyada per derivar models de regles des de un petit però representatiu conjunt d'oracions, que poden poder ser utilitzats per generar parla amb estil de contacontes a partir de parla neutra. Els experiments sobre suspens creixent com a prova de concepte mostren la viabilitat de la proposta en termes de naturalitat i similitud respecte un narrador de contes real. Finalment, pel que fa a interacció entre parla i gestos, es realitza un anàlisi de sincronia i èmfasi orientat a controlar un avatar de contacontes en 3D. Al tal efecte, es defineixen indicadors de força tant per els gestos com per la parla. Després de validar-los amb tests perceptius, una regla d'intensitat s'obté de la seva correlació. A més a més, una regla de sincronia es deriva per determinar correspondències temporals entre els gestos i la parla. Aquests anàlisis s'han dut a terme sobre interpretacions neutres i agressives per part d'un actor per cobrir un gran rang de nivells d'èmfasi, com a primer pas per avaluar la integració d'un avatar parlant després del sistema de text a parla.
Physical Description:1 recurs electrònic (149 p.)
Bibliography:Bibliografia